Inschrijving

Klassiek ballet 4 -7 jaar
Klassiek ballet 7-10 jaar
 
Definitieve
Proefles
 
Jaar
Halfjaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geef toestemming
Ik geef geen toestemming
 
 

Inschrijven kan vanaf 15 augustus 2023


Wie inschrijft voor een gratis proefles, kan nadien volledig inschrijven.


Geldigheid 

Voor wie inschrijft, voor 15 september telt het jaartarief.

Voor wie inschrijft na 15 januari 2024, telt het halfjaar tarief.


Verzekering 

Er is een verzekering voor lichamelijke schade, niet voor kleding/schoeisel/attributen.


Vroegtijdig stopzetten 

De leerling die een gratis proefles volgt, kan na deze definitief inschrijven.


Bij vroegtijdig stoppen tijdens her dansjaar worden de resterende lessen niet terugbetaald.

Uitzondering hierop is wanneer de overheid een volledige lockdown oplegt. De lessen die hierdoor wegvallen, zullen pro-rata worden terugbetaald.


Tarief


Klassiek ballet 

        4-7 jaar - Donderdag 17-18u

        7-10 jaar - Donderdag 18-19u


        180€/jaar

        100€/halfjaar 

 

Betaling

Betaling door middel van overschrijven op bankrekening:


Tijdelijke betalingsfaciliteiten nav de energiecrisis:

De raad van bestuur geeft voor het schooljaar 2022-2023 een tijdelijke betalingsfaciliteit teneinde de sport van uw kind niet te laten doorwegen op het maandelijks budget.


180€ wordt opgesplitst naar 9x20€ (telkens op de 5de van de maand te storten):

5sept/5okt/5nov/5dec/5jan/5feb/5maa/5apr/5mei


Er wordt geen bijkomende fee gerekend, daar de maandelijkse betalingen dienen wel stipt te gebeuren. Mocht uw kind vroegtijdig stopzetten, blijven de resterende bedragen alsnog verschuldigd.


Klassiek ballet moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor kwetsbare gezinnen is er mogelijkheid tot toelage voor sport. Informeer je even bij het bestuur.


Bank: Crelan

Rekening: BE 05 1030 7697 0275

Naam: Portus Dance Studio VZW

Vermelding: naam leerling /cursist 

Verplichte Kledij

Koop bij ons

Zelf aan te kopen

Onze prijzen liggen in de lijn van wat voordien bij decathlon beschikbaar was: